Naše služby

ohrozenia bludnými prúdmi

merania odporu pôdy

merania metódou CIPS

merania metódou DCVG

analýza pôdy

Diagnostika

meranie metódou CIPS

Tento typ merania slúži na vyhodnotenie katódovej ochrany na celej dĺžke potrubia. Ukáže tiež, v akom stave sa nachádza izolácia potrubia.
Potencial zem/potrubie sa meria použitím vysoko odolného voltmetra, ktorý je pripojený k potrubiu cez betónový alebo umelohmotný rozvádzač.
Presné miesto defektu sa udáva pomocou súradníc GPS.

meranie metódou DCVG

Pri vyhľadávaní chýb je do obvodu katodickej ochrany zapojený prerušovač prúdu, ktorý vytvára prúdové impulzy s charakteristickou periódou, a tak odlišuje hľadaný signál od ostatných zdrojov jednosmerného napätia. Na povrchu terénu nad trasou produktovodu alebo kábla je meracím prístrojom snímaný rozdiel napätia vytváraný prechodom prúdu do miesta poškodenej izolácie.
Presné miesto korózie sa udáva pomocou súradníc GPS.

Odbornost a profesionalita

Naši odborníci majú viac než 25 ročnú prax v oblasti katódovej ochrany a tiež pracovali vo viacerých medzinárodných projektoch sa zabezpečiťnajlepších odborníkov pre našich zákazníkov pri riešení problémov katódovej ochrany.

Máme široký rozsah poznatkov a skúseností v oblasti protikoróznej katódovej ochrany technologických zariadení, potrubí a nádrží pre nasledujúce odvetia:

  • ropný priemysel
  • plynárenský priemysel
  • elektrárne
  • systémy diaľkového vykurovania
  • vodárenský priemysel