Katódová protikorózna ochrana

diagnostika - plánovanie - realizácia - prevádzka - diaľkový dozor

O náskto sme?

Spoločnos Corinvest Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2005 a odvtedy sa zaoberá katódovou protikoróznou ochranou oceľových potrubných systémov a nádrží v zemi aj nad zemou.

Profesionalitaodborná záruka

Naši odborníci majú viac než 25 ročnú prax v oblasti katódovej ochrany a tiež pracovali vo viacerých medzinárodných projektoch sa zabezpeèi najlepších odborníkov pre našich zákazníkov pri riešení problémov katódovej ochrany.

Elektroinžinieri a chemici našej firmy sú vyštudovaní inžinieri protikoróznej ochrany.

oblasti činnosti:

  • plánovanie a realizácia protikoróznej ochrany
  • katódové protikorózne merania a diagnostika
  • výroba a dodávka výrobkov katódovej ochrany
  • plánovanie a realizácia elektrikárskych prác
  • plánovanie a realizácia diaľkového dozoru a riadiacej techniky

kde pôsobíme?

Máme široký rozsah poznatkov a skúseností v oblasti protikoróznej katódovej ochrany technologických zariadení, potrubí a nádrží pre nasledujúce odvetia:

  • ropný priemysel
  • plynárenský priemysel
  • systémy diaľkového vykurovania
  • vodárenský priemysel
  • elektrárne

Certifikáty

slovenský

ISO 9001:2008

Plánovanie, realizácia a prevádzkovanie elektrochemickej protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných oceľových konštrukcií a potrubí.

slovenský

STN EN ISO 14001: 2005/EN ISO 14001: 2004

Plánovanie, realizácia a prevádzkovanie elektrochemickej protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných oceľových konštrukcií a potrubí.

slovenský

STN OHSAS 18001: 2009/ OHSAS 18001: 2007

Plánovanie, realizácia a prevádzkovanie elektrochemickej protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných oceľových konštrukcií a potrubí.